Przejdź do treści

XV Noc Nietoperzy

5 października 2018 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się impreza pod tytułem „Noc Nietoperzy – Poznajmy i chrońmy nietoperze”. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy oraz innych zwierząt zamieszkujących budynki sakralne lub inne budowle blisko człowieka.

„Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego był Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.

Imprezę rozpoczęło sympozjum naukowe w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Otwarcia dokonał Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód.  Sympozjum naukowe prowadzone było pod przewodnictwem profesora dr hab. Bronisława W. Wołoszyna. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy oraz Włoch. Po zakończeniu sympozjum w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się część edukacyjna oraz ogłoszenie laureatów konkursu – „Poznajmy i chrońmy nietoperze”. Prelekcję poprowadził profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn. W trakcje trwania prelekcji głos zabrał również dr Edward Marszałek, dr Katarzyna Miłek oraz Jan Stachyrak.  W części edukacyjnej oprócz zaproszonych gości udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego i okolic.

            Po zakończeniu prelekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz nastąpiło rozdanie nagród ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jury zasiadali przewodniczący Krzysztof Bryniecki – przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, Teresa Gazda przedstawiciel GOK w Korczynie oraz Monika Jankowicz – przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Na konkurs wpłynęło 192 prac plastycznych o różnej technice.  Komisja kierując się zasadami konkursu przyznała nagrody w II kategoriach wiekowych i II kategoriach: rysunek i malarstwo oraz formy przestrzenne.

Kategoria wiekowa kl. I – kl. IV (rysunek, malarstwo)

1. Nagroda główna: Milena Niemczyk – kl. IV SP w Iwoniczu;

2. Amelia Zajdel – kl. II d  SP nr 15 Krosno

3. Zuzanna Ziembicka – kl. IVa, SP w Iwoniczu.

Wyróżnienie specjalne od prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Gabriela Zajdla:  Oliwia Mastyka –  kl. II SP w Odrzykoniu,

  1. Miłosz Mędrek – kl. II d, SP nr 15 Krosno,
  2. Krystian Penar – kl. IIa SP w Lubatowej,
  3. Marcelina Delimata – kl. …SP w nr 15 Krosno,
  4. Bartłomiej Rogus –  kl. III SP w  Czarnorzekach,

Kategoria wiekowa – kl. V- kl. VIII i III Gimnazjum

1. Nagroda główna – Aleksandra Zajchowska – kl. Vc SP w Korczynie;

2. Maja Dudek – kl. Vb SP w Korczynie

3. Wiktoria Wojtaszek – kl. VIIIa SP nr 6 w Krośnie;

Wyróżnienie specjalne – od dyrektora GOK w Korczynie Wojciecha Tomkiewicza  – Joaana Ignarska – kl. VII a SP w Korczynie;

od dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie Łukasza Piróga – Dominik Rymarz – kl. VI SP w Krasnej

1. Klaudia Sabat – kl. V f SP w Korczynie;

2. Julianna Jakubik – kl. Vf SP w Korczynie;

3. Eliza Rzeszutek – kl. VI SP w Korczynie;

4. Wiktoria Węgrecka – kl. VII SP w Krasnej.

Formy przestrzenne

1. Malwina Wojnar –  SP w Haczowie;

2. Mateusz Typrowicz – SP w Odrzykoniu;

3. Szymon Gerlach –  SP nr 15 w Krośnie

Wyróżnienie specjalne: od Wójta Gminy Korczyna Jana Zycha – 

Dariusz Węgrecki – SP w Krasnej

1. Anna Borsuk – SP w Węglówce

2. Igor Burek –SP w Czarnorzekach

3. Oliwia Zanik – SP w Węglówce

4. Maria Kucharska – SP w Węglówce.

Komisja zmieniła regulamin konkursu i zostały przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych i w dwóch technikach wykonania prac – praca płaska rysunek i malarstwo oraz praca przestrzenna. Ze względu na dużą liczbę prac przestrzennych komisja postanowiła nagrodzić uczestników konkursu.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Po zakończeniu prelekcji uczestnicy udali się na część plenerową, czyli na wycieczkę pieszą do Sztolni nad Czają, aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich te ssaki bytują. Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak, na którym zakończona została XV Noc Nietoperzy.

Cała impreza objęta została patronatem Ministra Ochrony Środowiska oraz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt ISEZ PAN.