Przejdź do treści

XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy

XVIII Podkarpacka Noc Nietoperzy odbędzie się 1 października 2021 r. i organizowana jest tradycyjnie przez szereg instytucji w tym, przez Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce, Gminę Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, GOK w Korczynie, Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie.

XVIII Noc Nietoperzy rozpocznie się Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „Znaczenie kościołów i innych budynków sakralnych oraz opuszczonych obiektów militarnych i górniczych w ochronie zwierząt.”

SAAP 2021 jest naukową częścią Akcji Informacyjno-Edukacyjnej w województwie podkarpackim ramach „XVIII Nocy Nietoperzy 2021” pt. „Podkarpackie nietoperze” w Czarnorzekach na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (gmina Korczyna).

Podczas XVIII Nocy Nietoperzy odbędzie się także roztozygnięcie konkursu plastycznego do udziału w którym zapraszamy uczniów szkół podstawowych.  

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. W konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych w kategoriach:

– kl. 1-3 szkół podstawowych

– kl. 4-6 szkół podstawowych

– kl. 7-8 szkół podstawowych

Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia (zał. numer 1) oraz oświadczenie (zał. Numer 2) 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 28 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie SWP-W w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. Prace można także można także przesyłać pocztą na adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD ulica Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 29 września 2021 roku.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 1 października 2021 podczas trwania XXII Nocy Nietoperzy.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach w dniu 1 października 2021 zgodnie z programem imprezy.                            

Poniżej do pobrania regulamin konkursu wraz załącznikami niezbędnymi do wzięcia w nim udziału.