Przejdź do treści

XVII Podkarpacka Noc Nietoperzy

25 września 2020 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się kolejna, już XVII Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX wieku, jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. Ochroną prawną objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki. Polska przystąpiła również do Europejskiego Porozumienia o Ochronie Nietoperzy. Ssaki te są niezwykle pożyteczne, zjadają masę szkodliwych owadów, w tym niezwykle dokuczliwe komary, nietoperzy nie należy się bać!

„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się z przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Ze względu na panującą pandemię, spotkanie miało nieco mniej bogaty program niż w poprzednich latach. Zorganizowana została konferencja informacyjna – edukacyjna podczas spotkania z młodzieżą szkolną i nauczycielami. Nie odbyło się natomiast seminarium naukowe z udziałem prelegentów z zagranicy – zostało ono przeniesione na wiosnę 2021.

Spotkanie Domu Ludowym w Czarnorzekach prowadzone było przez Wojciecha Tomkiewicza – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Pierwszy przedstawiony został wykład prof. Bronisława W. Wołoszyna na temat ochrony siedlisk nietoperzy na terenach zurbanizowanych. Następnie głos zabrał dr Edward Marszałek, leśnik, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie który zaprezentował historię czarnorzeckich sztolni. Trzeci wykład poprowadziła Dr Katarzyna Miłek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, która w swojej prelekcji opisała sposoby ochrony siedlisk nietoperzy a także wpływ człowieka na życie nietoperzy. Po zakończeniu prelekcji prof. Bronisław W. Wołoszyn przeczytał list od Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Profesora R. Zabielskiego, który zawierał podziękowanie dla organizatorów za wkład pracy włożony w organizację Podkarpackiej Nocy Nietoperzy.

Po zakończeniu konferencji w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyło się ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego – „Nietoperz da się lubić” które poprowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Korczynie. W tegorocznej edycji konkursu nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminę Korczyna.

Nagrody wręczali Katarzyna Urbanek – Zastępca Wójta Gminy Korczyna, Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz Tomasz Biały z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych.

W jury zasiadali Aleksandra Prugar przedstawiciel GOK w Korczynie, Monika Jankowicz – przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Do konkursu wpłynęło 183 prace plastyczne o różnej technice.

Komisja kierując się regulaminem przyznała nagrody w III kategoriach wiekowych.

Kategoria wiekowa kl. I – kl. III

1. Nagroda główna: Julia Starowiejska, SP. Lubatowa,

2. Marcelina Such, SP. Lubatówka,

3. Weronika Długosz, SP. Lubatowa,

3. Liliana Zygmunt, SP. Lubatówka.

Wyróżnienia:

1 Martyna Szmyd, SP. Korczyna,

2 Jakub Rudy, SP. Krosno,

3 Franciszek Styś, SP. Potok.

Kategoria wiekowa – kl. IV – VI

1. Nagroda główna – Mikołaj Wilk, SP. Równe,

2. Julia Chudzik, SP. 15 Krosno,

3. Adrian Kopa, SP. Łęki Dukielskie.

Wyróżnienia:

1. Lena Gac, SP. Łęki Dukielskie,

2. Nadia Czekańska, SP. Zalesie,

3. Maja Asklar, SP. Iwonicz-Zdrój,

4. Milena Jajuga, SP. Węglówka.

Kategoria wiekowa – kl. VII – VIII

1. Nagroda główna: Matylda Bużanowska, SP. Łęki Dukielskie,

2. Julia Jucha, SP. Potok,

3. Krystian Kopa, SP. Łęki Dukielskie.

Wyróżnienia:

1. Aleksandra Knap, SP. Lubatówka,

2. Lena Węgrzynowska, SP. 4 Krosno,

3. Wiktoria Jurczak, SP. Zalesie.

Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom tegorocznej edycji.  

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na część plenerową, czyli na wycieczkę pieszą na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego nieopodal „strzelnicy”, a następnie do „Sztolni nad Czają”, aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich bytują te ssaki – w tym roku była to udana wizyta – udało się zobaczyć dwa nietoperze – widoczne na zdjęciach.

Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak, na którym sfinalizowana została XVII Podkarpacka Noc Nietoperzy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.