Przejdź do treści

Kryształowy Medal PRZYJACIEL NIETOPERZY

Tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX wieku, jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. Ochroną prawną objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki, część z nich zostało umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Polska przystąpiła do Europejskiego Porozumienia o Ochronie Nietoperzy. Podejmowane są różne akcje edukacyjne. Działania Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy POLSKA – WSCHÓD nie rywalizują ani nie wyręczają organizacji i instytucji zajmujących się ochroną nietoperzy lecz tworzą klimat i ramy organizacyjne do działań edukacyjnych i wymiany doświadczeń z naszymi sąsiadami – Ukrainą, Słowacją, Litwą, Białorusią a także Rumunią i Włochami.

Ważną działalnością edukacyjną jest poznawanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody obejmujących nietoperze a w tym:

– przepisów polskich: Ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (wszystkie nietoperze w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową), ustawa o ochronie zwierząt.

-przepisów Unii Europejskiej: Konwencji o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt tzw. Konwencja Bońska, porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (w ramach Konwencji Bońskiej).

Kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy to niezwykle ważna aktywność wspomagająca inne działania i zapobiegająca szkodliwym działaniom dla nietoperzy i ich siedlisk.

Dobrym przykładem akcji edukacyjnych dotyczących nietoperzy jest coroczna Noc Nietoperzy organizowana w województwie podkarpackim w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy. Jest to okazja do wyróżnienia Kryształowym Medalem PRZYJACIEL NIETOPERZY ludzi zasłużonych za działalność naukową, zawodową i społeczną na rzecz odkrywania, poznawania i upowszechniania wiedzy o nietoperzach oraz innych ginących gatunków zwierząt.

Medal o średnicy 72 mm i grubości 8 mmjest wykonany z ręcznie obrabianego szkła z zastosowaniem głębokich szlifów ozdobnych, osadzonych symetrycznie na całym obwodzie.  Na specjalnie przygotowanej powierzchni nanoszona jest grafika przedstawiająca nietoperza w trakcie lotu specjalnymi farbami.

W górnej części na obwodzie widnieje napis KRYSZTAŁOWY MEDAL a w dolnej części PRZYJACIEL NIETOPERZY. W środkowej górnej części jest nazwa wydarzenia i data, w trakcie której wręczane są medale.

Działania zmierzające do bezkonfliktowego współżycia ludzi i zwierząt są niezwykle cenne i zasługują na wyróżnienie jedynym w Europie tego typu medalem.