Przejdź do treści

Kilka słów wprowadzenia

Dlaczego nietoperze ?

Nietoperze stanowią około ¼ części fauny naszego kontynentu i pozostają jedyną większą grupą ssaków relatywnie mało zbadaną. W większości krajów Europy nietoperze podlegają ochronie (w Polsce od 1952 roku). Objęcie ochroną prawną, chociaż niezbędne, nie chroni nietoperzy przed niepokojeniem, wandalizmem lub negatywnym wpływem zanieczyszczenia środowiska. Można więc powiedzieć, że największym wrogiem nietoperzy jest człowiek i stworzona przez niego cywilizacja. Zatrucie i zniszczenie środowiska  spowodowało niekiedy katastrofalny spadek populacji niektórych gatunków. Toteż największe znaczenie dla ochrony tych ssaków jest przekonanie ludzi , że nietoperze są ważną i pożyteczną częścią otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

Dlaczego noc ?

Ponieważ nietoperze są aktywne nocą. Są to zwierzęta owadożerne, eliminując wiele szkodliwych i dokuczliwych dla człowieka owadów.

Dlaczego Międzynarodowa (Europejska)?

Nietoperze są zwierzętami migrującymi, wiosną i jesienią zmieniają swoje kryjówki.  W swych wędrówkach przekraczają granice państw i skuteczna ich ochrona wymaga międzynarodowej współpracy. Zorganizowanie kolejnej Nocy Nietoperzy jest wyrażeniem naszej woli kontynuowania i rozszerzania międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony tych ssaków.

Dlaczego w jesiennym zrównaniu dnia z nocą?

Nietoperze strefy umiarkowanej rozpoczynają przygotowania do trwającej wiele miesięcy hibernacji. Muszą w tym celu zgromadzić zapasy tłuszczu wystarczające do przetrwania zimy. Jesień jest także okresem godowym tych ssaków. Jest to wiec czas dużej aktywności w życiu nietoperzy.

Co możemy zrobić?

Każdy rodzaj aktywności służący ochronie nietoperzy jest potrzebny. Organizujcie prelekcje, wykłady, wystawy, zróbcie coś dla zabezpieczenia i ochrony ich letnich i zimowych schronień.