Przejdź do treści

XVI Podkarpacka Noc Nietoperzy

4 października 2019 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tereny zurbanizowane, mimo iż w znacznym stopniu zostały przyrodniczo zdewastowane, stanowią dla wielu gatunków zwierząt niezastąpione siedliska. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, nietoperze żyjące w miastach zaadoptowały się do nowych warunków jakie przyniosło uprzemysłowienie, wielorodzinne, nowoczesne budownictwo i następujące na naszych oczach zmiany klimatu. Te tajemnicze ssaki oraz ich obyczaje są niemal całkowicie nieznane ludziom. Mieszkańcy miast często nie są świadomi obecności nietoperzy w swoim otoczeniu i poprzez swoje działania utrudniają egzystencję tym pożytecznym ssakom. Najbardziej wrażliwe na niepokojenie są kolonie rozrodcze i skupiska zimowe, którym szkodzi płoszenie i niszczenie kryjówek.

„Podkarpacka Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego został Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.

Imprezę rozpoczęła Konferencja Popularno – Naukowa pod tytułem „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich” w Domu Ludowym w Czarnorzekach. Otwarcia dokonał prof. Bronisław W. Wołoszyn, który również poprowadził konferencję. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Włoch.

Podczas konferencji wykłady wygłosili:

  • dr Katarzyna Miłek przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, temat: „Nietoperze w pobliżu człowieka”
  • dr. Edoardo  Vernier – Societa  Naturalisti Padowa, aggr.Federazione  Nazionale Pro Natura, Italy – temat: Nietoperze Miasta Padwa (region Veneto, n.e. Italy),
  • Małgorzata Misielak – Towarzystwo Miłośników Przyrody IWA i Tomasz Mleczek –  Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki, temat: „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”,
  • Anna Mackova, Nikola Kuśnirakova, Barbara Repcikova – CHKO Vychodne Karpaty, temat: „Praktyczne środki ochrony nietoperzy Realizowane przez „HK Vychodne Karpaty „
  • Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojciech J. Gubała- chiropterolog. CIC ISEZ PAN w Krakowie, temat: „Ochrona nietoperzy”.

Sympozjum zakończył wykład prof. Bronisława Wołoszyna.

Po zakończeniu konferencji w Domu Ludowym w Czarnorzekach odbyła się część edukacyjna oraz ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego – „Nietoperz da się lubić”. Część edukacyjną prowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka w Korczynie. Podczas części edukacyjnej prelekcję wygłosili profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn oraz dr Katarzyna Miłek.

W części edukacyjnej oprócz zaproszonych gości udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu krośnieńskiego i okolic, a także dzieci z Ukrainy przebywające aktualnie na terenie gminy Korczyna.

Po zakończeniu prelekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz nastąpiło rozdanie nagród głównych ufundowanych przez Gminę Korczyna oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Nagrody ufundowali również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się na część plenerową, czyli na wycieczkę pieszą do „Sztolni nad Czają”, aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich bytują te ssaki Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak, na którym zakończona została kolejna Podkarpacka Noc Nietoperzy.

Konferencja popularno – naukowa objęta była patronatem Ministra Ochrony Środowiska.