Przejdź do treści

Karpacka Noc Nietoperzy październik 2022

7 października 2022 roku w Czarnorzekach na terenie Gminy Korczyna odbyła się kolejna, XIX Karpacka Noc Nietoperzy. 

Impreza organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Tradycja ochrony nietoperzy w Polsce sięga XIX wieku, jednakże dopiero w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą ssaków i problemami ich ochrony. Ochroną prawną objęte są wszystkie występujące w Polsce gatunki. Polska należy również do Europejskiego Porozumienia o Ochronie Nietoperzy. Ssaki te są niezwykle pożyteczne, zjadają masę szkodliwych owadów, w tym niezwykle dokuczliwe komary, nietoperzy nie należy się bać!

„Podkarpacka Noc Nietoperzy” zorganizowana została przez Społeczny Komitet Organizacyjny składający się z przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych, oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

XIX Karpacką Noc Nietoperzy rozpoczęła konferencja popularno – naukowa pod tytułem „Karpackie Nietoperze – Carpathian Bats”. Konferencję rozpoczął Prezes Podkarpackiego oddziału SWP-W Gabriel Zajdel w konferencji udział wzięli również Wójt Gminy Korczyna Jan Zych oraz Dyrektor GOK Korczyna Wojciech Tomkiewicz. 

Podczas konferencji naukowej referaty wygłosili: 

  • Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn – Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,  
  • dr Grzegorz Kłys, dr Joanna Makuchowska – Fryc Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii, 
  • dr Eduardo Vernier Uniwersytet w Padwie 
  • Piotr Firlej – Pro-Natura

Tematy referatów:

  • „Ecological aspects of bat hibernacula protection: caves and cave like shelters” Bronisław Wojciech Wołoszyn, Dumitru Murariu (Rumunia) ( tłumaczenie Gabriel Zajdel)
  • „Bat fauna in the city of Padova” Eduardo Vernier
  • „Ochrona bioróżnorodności czyli nowa arka Noego” Bronisław Wojciech Wołoszyn
  • Nietoperze Babiej Góry” Kłys G., Wołoszyn B.W.,  Makuchowska-Fryc J. 
  • „Kraina Podkowca, miejsce przyjazne nietoperzom”, Piotr Firlej PTPP „pro Natura

Prelekcje dla uczniów szkół podstawowych, uczestników konkursu plastycznego poprowadzili dr Grzegorz Kłys z Uniwersytetu Opolskiego i Piotr Firlej z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody we Wrocławiu. Po ich zakończeniu nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień. Po zakończeniu części oficjalnej zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt. „Karpackie Nietoperze”. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, oraz przez Nadleśnictwo Kołaczyce, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, WFOŚiGW. W uroczystości rozdania nagród udział wzięła również Katarzyna Urbanek Zastępca Wójta Gminy Korczyna, która podziękowała uczestnikom za zaangażowanie i ogrom pracy włożonej w przygotowanie prac konkursowych. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Katarzyna Urbanek, zastępca wójta gminy Korczyna, Gabriel Zajdel, prof. Bronisław Wołoszyn, Justyna Kostycz z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, oraz leśniczy Leśnictwa Czarnorzeki Piotr Okólski a całość prowadził Wojciech Tomkiewicz – Dyrektor GOK w Korczynie. 

Do konkursu wpłynęło 221 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja kierując się zasadami ujętymi w regulaminie mając na uwadze przede wszystkim samodzielność wykonanych prac przyznała nagrody w III kategoriach wiekowych: I-III, IV – VI oraz VII – VIII. Dodatkowo Komisja zdecydowała o zmianie regulaminu i wprowadzeniu kolejnej kategorii jaką jest ”forma przestrzenna”. Z uwagi na ilość i jakość prac w tej kategorii wyróżniono i nagrodzono najlepsze w uznaniu komisji prace.

Kategoria wiekowa kl. I – kl. III

1. Nagroda główna: Marcelina Such, SP. Lubatówka,

2. Nagroda: Weronika Pernal, SP. Lubatowa

3. Nagroda specjalna od Prezesa Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Polska-Wschód Gabriela Zajdla dla Natalii Źrebiec, SP. Korczyna.

Wyróżnienia:

Natalia Hawaj, SP. 15 w Krośnie

Michał Borsuk, SP. Węglówka

Antonina Węgrzyn, SP. Iwonicz

Aleksander Jasłowski, SP. Kombornia

Kategoria wiekowa – kl. IV – VI

Nagroda główna: Filip Szajna, SP. Iwonicz

2 nagroda: Zuzanna Folcik, SP. 14 w Krośnie

3 nagroda: Łukasz Wawro, SP. Iwonicz

Wyróżnienia:

Wyróżnienie specjalne od Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Polska-Wschód dla Jakuba Rudego, SP. 4 w Krośnie.

Julia Krauz, SP. Kombornia

Julia Kubacka, SP. Korczyna

Kamila Dudzik, SP. Łęki Dukielskie

Kategoria wiekowa – kl. VII – VIII

Nagroda główna: Adrian Kopa, SP. Łęki Dukielskie

2 nagroda: Julia Łuksa, SP. Krasna

3 nagroda: Julia Kijowska, SP. 15 w Krośnie

Formy przestrzenne :

Nagroda główna dla Jana Filipowicza z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Krośnie od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie

2 nagroda: Aleksander Niemaszyk, SP. Kombornia

3 nagroda: Oliwia Gorczyca, SP. Krasna

Nagroda specjalna dla Tomasza Michalskiego z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie przyznana przez Parki Krajobrazowe.

Wyróżnienia:

Maria Rudy, SP. Węglówka

Zuzanna Kukulińska, SP. Korczyna

Jagoda Wojnar, SP. Haczów

Lena Surmacz, SP. Kombornia

Komisja konkursowa jest pod olbrzymim wrażeniem zarówno ilości nadesłanych prac jak i poziomu artystycznego tegorocznej edycji konkursu. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Noc nietoperzy zwieńczyła piesza wędrówka edukacyjna, której przewodniczyła Aleksandra Prugar, instruktorka w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. Odwiedziliśmy zapomniany cmentarz grekokatolicki, cerkwisko oraz sztolnię w Czarnorzekach, do której weszliśmy w poszukiwaniu nietoperzy. Po wycieczce odbyło się integracyjne ognisko u Państwa Czajów, na którym uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z naukowcami oraz wymienić się wrażeniami z tego całodziennego wydarzenia.

Zapraszamy Państwa na kolejną jubileuszową XX Noc Nietoperzy w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *